Everyone follow our 1v1 challenge rules & regulation. Otherwise, we will penalty you.


???? 1v1 Challenge Notice ????

???????? Follow Rules ????????
    ????  Save Money ????

1. Game खेल्नु अगाडि App मा Room Code Update भएको Notification आएपछि मात्र खेल्नु होला. 

2. Challenge Game मा Win भए पछि अनिवार्य Screen shot लिएर App मा Upload गर्नुपर्ने छ. 

3. यदि आफू Game मा Loss भएको खण्डमा Lost Button लाई Click गरि Game लाई समाप्त गर्नुपर्ने छ. 

4. Game मा Loss हुँदा पनि Lost नगर्ने, canceled गर्ने, Win मा JPT upload गर्नेलाई हामी जारीवाना लगाउने छौ. 

यो सबै Rules Follow गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोला अनि Penalty बाट बाँच्नु होला।